top of page

'n Studie oor Hoër Onderwysstelsel in die 21ste eeu

Dr Maheshwarappa. M

Gasfakulteit, Departement Filosofie, Bangalore Universiteit, Bangalore, Indië

Ooreenstemmende outeur: nmurthyb@gmail.com

DOI: 10.52984/ijomrc2112

OPSOMMING

Hoër onderwys behels alle na-sekondêre onderwys, opleiding en navorsingsleiding by onderwysinstellings soos universiteite wat deur staatsowerhede as instellings vir hoër onderwys gemagtig is. Dit is lank reeds erken dat hoëronderwysinstellings, veral universiteite, van die mees stabiele en veranderingsweerstandige sosiale instellings is wat die afgelope 500 jaar bestaan het. Gebaseer op die model van die fisiese kampus, residensiële studente, van aangesig tot aangesig student-onderwyser-interaksie, 'n lesingformaat, en geredelike toegang tot geskrewe tekste, het hierdie instellings die stoor van kennis effektief ontwikkel en oorgedra van een generasie na 'n ander. Hulle het hierdie verantwoordelikheid nagekom te midde van politieke en sosiale omwenteling, sosiale ontwikkeling en tegnologiese vooruitgang terwyl hulle in wese onveranderd gebly het in struktuur en metode. Die hoofdoelwitte van die navorsingstuk oor bewese model behou sy veerkragtigheid en relevansie in die 21ste eeu.

Sleutelwoorde: Hoër Onderwys, Nuwe Onderwysbeleid-2019

bottom of page