top of page

plagiaat Beleid

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

KOMMISSIE VIR UNIVERSITEITSTOEIEN (BEVORDERING VAN AKADEMIESE INTEGRITEIT EN VOORKOMING VAN PLAGIAAT IN HOËR ONDERWYSINSTELLINGS) REGULASIES, 2018 Klik hier
Plagiaat vind plaas as iemand opsetlik of willens en wetens ander werk kopieer of iemand inhoud kopieër sonder om die toepaslike verwysings te verskaf.

Plagiaat voor publikasie
International Journal of Multidisciplinary Research configuration (IJOMRC) sal enige geval van plagiaat op die perke beoordeel. As plagiaat deur die redaksielid, beoordelaar, redakteur, ens. Opgespoor word, in enige stadium van die artikelproses - voor of na aanvaarding, tydens redigering of op 'n bladsybestande stadium. Ons sal dieselfde aan die outeur (s) waarsku en hulle vra om die inhoud te herskryf of die verwysings aan te haal waarvandaan die inhoud geneem is. As meer as 40% van die vraestel geplagiaat is, kan die artikel verwerp word en die skrywer daarvan in kennis stel.

Wanneer kontrole van plagiaat gedoen?
Al die ingehandigde manuskripte vir publikasie word nagegaan op plagiaat na inhandiging en voordat daar met die hersiening begin word.

Plagiaat hanteer?
Die manuskripte of referate waarin die plagiaat opgespoor word, word op grond van die omvang van die plagiaat hanteer.
• Onder 10% plagiaat: die manuskrip sal aan die beoordelaarsraad gestuur word.
• 10- 40% plagiaat: die manuskrip word aan die outeur teruggestuur vir inhoudshersiening.
• Meer as 40% plagiaat: volgens UGC-riglyne sal die manuskrip verwerp word.

Oorspronklikheid
Deur die outeur (s) manuskrip by die tydskrif in te dien, word verstaan ​​dat dit 'n oorspronklike manuskrip is en ongepubliseerde werk is en nie elders oorweeg word nie. Plagiaat, insluitend dubbele publikasie van die skrywer se eie werk, geheel of gedeeltelik sonder behoorlike aanhaling, word nie deur die tydskrif geduld nie. Manuskripte wat by die tydskrif ingedien word, kan met behulp van anti-plagiaat-sagteware op oorspronklikheid nagegaan word.
Plagiaat stel idees, woorde en ander kreatiewe uitinge verkeerd voor as die eie. Plagiaat is die oortreding van die kopieregwetgewing. Plagiaat kom in verskillende vorme voor.

  • Kopieer dieselfde inhoud van die ander bron. Gebruik slegs gedeeltes van 'n ander skrywer se vraestel of inhoud.

  • Kopiëring van elemente van 'n ander skrywer se vraestel, soos figure, tabelle, vergelykings of illustrasies wat nie algemeen bekend is nie, of kopiëring of doelbewus sinne gebruik sonder om die bron te noem.

  • Gebruik presiese teks wat van die internet afgelaai is.

  • Kopieer of laai figure, foto's, prente of diagramme af sonder om u bronne te erken.


Erkenning van die outeur (s) se bronne
Selfplagiaat is 'n verwante saak. In hierdie dokument definieer ons selfplagiaat as die verbatim of amper verbatim hergebruik van beduidende gedeeltes van u eie kopiereg sonder om die oorspronklike bron te noem. Let daarop dat selfplagiaat nie van toepassing is op publikasies wat gebaseer is op die outeur se eie werk wat voorheen deur outeursregte beskerm is nie (bv. In 'n konferensieverrigtinge) waar daar eksplisiet na die vorige publikasie verwys word. Sodanige hergebruik vereis nie aanhalingstekens om die hergebruikte teks af te baken nie, maar wel dat die bron aangehaal moet word.

Toevallig of onbedoeld
'N Mens weet dalk nie eens dat hulle plagiaat maak nie. Dit is die verantwoordelikheid van die outeur (s) om seker te maak dat hulle die verskil tussen aanhaling en parafrasering verstaan, asook die regte manier om materiaal aan te haal.

Rapporteer plagiaat
Redaksionele span, beoordelaarspan het die nodige sorg daarvoor geneem om die plagiaat te beoordeel, maar as plagiaat gevind word met gepubliseerde manuskripte / referate van IJOMRC, is dit die oorspronklike bydraer se enigste plig om die geplagiaerde inhoud aan ons te rapporteer. Sulke aangemelde sake sal herevalueer word en aan die outeur (s) in kennis gestel word vir hersiening. Ons sal die vraestel uit die internetbronne verwyder totdat die outeur die hersiene artikel weer indien. Om kontak met plagiaat aan te meld, kontak aan ijomrc@gmail.com

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

bottom of page