top of page

Publikasiebeleid

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

terme en voorwaardes

 1. Deur aanvanklike of finale inhandiging te lewer, verklaar en waarborg ek / ons hiermee dat ek / ons instem met al die bepalings en beleide van die International Journal of Multidisciplinary Research Configuration (IJOMRC).

 2. Ek / ons verklaar en waarborg hiermee dat indien enige e-pos ontvang of gestuur word aan die International Journal of Multidisciplinary Research Configuration (IJOMRC) privaat sal bly en geen inhoud daarvan in enige gedrukte of aanlyn-media vertoon / geplaas / gedeel sal word nie. Die International Journal of Multidisciplinary Research Configuration (IJOMRC) is toegelaat om die nodige regstappe teen my / ons te neem indien dit gevind word.

 3. Ek / ons verklaar en waarborg hiermee dat die vraestel oorspronklik is en dat ek / ons die werklike outeur (s) van die vraestel is, behalwe materiaal wat duidelik geïdentifiseer kan word ten opsigte van die oorspronklike bron, met toestemmingskennisgewings van die kopieregseienaars vereis.

 4. Ek / ons verklaar dat ek / ons die toestemming van ons universiteit / instansie / werkgewer / projekgids / studieleier / navorsingskomitee geneem het voordat ons ons artikel met International Journal of Multidisciplinary Research Configuration (IJOMRC) gepubliseer het.

 5. Ek / ons verklaar dat ek / ons die toestemming van ons mede-outeurs geneem het voordat ons ons artikel met International Journal of Multidisciplinary Research Configuration (IJOMRC) gepubliseer het.

 6. Ek / ons bevestig dat ons tevrede is met die egtheid / geldigheid / oorspronklikheid van die Internasionale Tydskrif vir Multidissiplinêre Navorsingskonfigurasie (IJOMRC) en in geval van weiering van ons publikasie deur ons Universiteit / Instelling / Werkgewer / Projekgids / Toesighouer / Navorsingskomitee, ek / Ons sal nie terugbetaling vra of enige regstappe teen genoemde persoonlikhede of die International Journal of Multidisciplinary Research Configuration (IJOMRC), Indië, doen nie.

 7. Ek / ons verstaan ​​die bepalings en voorwaardes / beleide wat deur die International Journal of Multidisciplinary Research Configuration (IJOMRC) gegee word. 8. Ek / ons aanvaar dat International Journal of Multidisciplinary Research Configuration (IJOMRC) in die toekoms teen my / ons gepubliseerde artikel ingedien en bewys word, dat International Journal of Multidisciplinary Research Configuration (IJOMRC) volledige regte het om my / ons artikel onmiddellik uit die indeks te verwyder. sonder vooraf kennisgewing, en ek / ons sal nie terugbetaling vra of enige regstappe teen genoemde persoonlikhede of die International Journal of Multidisciplinary Research Configuration (IJOMRC), Indië, daarvoor doen nie.

 8. Slegs ek / ons is verantwoordelik vir die impak / uitkomste van hierdie publikasiebesluit en ek / ons sal nie vir terugbetaling vra of enige regstappe teen die persoonlikhede of die International Journal of Multidisciplinary Research Configuration (IJOMRC), Indië, daarvoor doen nie.

 9. Internasionale Tydskrif vir Multidissiplinêre Navorsingskonfigurasie (IJOMRC) neem geen aanspreeklikheid vir die inhoud van artikels wat in die tydskrif gepubliseer word nie, en al hierdie aanspreeklikhede berus by die outeur / s.

 10. Die menings wat in die artikels uitgespreek word, is uitsluitlik van die outeur / s, en International Journal of Multidisciplinary Research Configuration (IJOMRC) stem moontlik nie gedeeltelik of volledig saam met sulke opinies nie. Al die artikels wat vir publikasie in die International Journal of Multidisciplinary Research Configuration (IJOMRC) ingedien word, word deur die eweknie beoordeel vir egtheid, morele kwessies en effektiwiteit.

 11. Die beslissing van die beoordelaars word finaal gehou. Skrywers is alleen verantwoordelik vir die uniekheid van die gepubliseerde werk. International Journal of Multidisciplinary Research Configuration (IJOMRC) sal die hoogste etiese standaarde van multidissiplinêre navorsingspublikasies voorstaan.

 12. Die tydskrif behou die kopiereg van alle materiaal wat in die uitgawe gepubliseer word. Die reproduksie van die gepubliseerde materiaal in die gedeelte of in enige vorm is egter toegelaat met inagneming van die bron volgens etiese norme.


Disclaimer Policy
Die inligting op hierdie webwerf is slegs vir opvoedkundige doeleindes. Die inligting word verskaf deur International Journal of Multidisciplinary Research Configuration (IJOMRC) en hoewel ons poog om die inligting op datum en korrek te hou, lewer ons geen uitdrukkings of implisiete waarborge oor die volledigheid, akkuraatheid, betroubaarheid, geskiktheid of beskikbaarheid met betrekking tot die webwerf of die inligting, produkte, dienste of verwante grafika op die webwerf vir enige doel. Enige vertroue wat u op sulke inligting plaas, is dus op u eie risiko.
Daar is geen aanspreeklikheid vir enige verlies of skade nie, insluitend sonder beperking, indirekte of gevolglike verlies of skade, of enige verlies of skade hoegenaamd voortspruitend uit die verlies van data of wins voortspruitend uit, of in verband met die gebruik van hierdie webwerf.
Via hierdie webwerf kan u na ander webwerwe skakel wat nie onder die beheer van die International Journal of Multidisciplinary Research Configuration (IJOMRC) is nie. Ons het geen beheer oor die aard, inhoud en beskikbaarheid van daardie webwerwe nie. Die insluiting van enige skakels impliseer nie noodwendig 'n aanbeveling of onderskryf die menings wat daarin uitgespreek word nie.
Ons doen alles om die webwerf glad te laat werk. International Journal of Multidisciplinary Research Configuration (IJOMRC) neem egter geen verantwoordelikheid vir, en is nie aanspreeklik daarvoor nie, omdat die webwerf tydelik nie beskikbaar is nie weens tegniese probleme wat buite ons beheer is.

Privaatheidsbeleid
In hierdie privaatheidsbeleid word uiteengesit hoe die International Journal of Multidisciplinary Research Configuration (IJOMRC) enige inligting wat u aan International Journal of Multidisciplinary Research Configuration (IJOMRC) gee, gebruik en beskerm wanneer u hierdie webwerf gebruik.
International Journal of Multidisciplinary Research Configuration (IJOMRC) is daartoe verbind om te verseker dat u privaatheid beskerm word. Sou ons u vra om sekere inligting te verskaf waarmee u geïdentifiseer kan word wanneer u hierdie webwerf gebruik, en dan kan u verseker wees dat dit slegs gebruik sal word in ooreenstemming met hierdie privaatheidsverklarings.
International Journal of Multidisciplinary Research Configuration (IJOMRC) kan hierdie beleid van tyd tot tyd verander deur hierdie bladsy op te dateer. U moet hierdie bladsy van tyd tot tyd nagaan om te verseker dat u tevrede is met enige veranderinge. Hierdie beleid is van krag vanaf [datum].
Ons kan die volgende inligting versamel:

 1. Naam en posbenaming

 2. Kontakinligting, insluitend e-posadres

 3. Demografiese inligting soos poskode, voorkeure en belangstellings

 4. Ander inligting wat relevant is vir klanteopnames en / of aanbiedinge


Ons benodig hierdie inligting om u behoeftes te verstaan ​​en om u beter diens te lewer, en veral om die volgende redes:

 1. Interne rekordhouding.

 2. Ons kan die inligting gebruik om ons produkte en dienste te verbeter.

 3. Ons kan van tyd tot tyd promosie-e-pos stuur oor nuwe produkte, spesiale aanbiedings of ander inligting wat ons dink u interessant mag vind met behulp van die e-posadres wat u verskaf het.

 4. Van tyd tot tyd kan ons ook u inligting gebruik om u te kontak vir doeleindes van marknavorsing. Ons kan u per e-pos, telefoon, faks of per pos kontak. Ons kan die inligting gebruik om die webwerf volgens u belangstellings aan te pas.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

bottom of page