top of page

Toepassing van Sumudu Transform in gevorderde ingenieurswiskundeprobleme

Chander Prakash Samar*; Hemlata Saxena**

*Navorsingsgeleerde; **Professor, Departement Wiskunde,

Career Point Universiteit, Kota (Rajasthan) Indië

Ooreenstemmende skrywer: cpsamar1986@gmail.com ; E-pos: saxenadrhemlata@gmail.com

DOI: 10.52984/ijomrc2110

OPSOMMING:

In hierdie vraestel sal ons meganika en elektriese stroombaanprobleme in terme van 'n differensiaalvergelyking in die veld van ingenieurswese bespreek. Die oplossings van hierdie differensiaalvergelykings word verkry deur Sumudu-transformasie. Sumudu transform is 'n baie nuttige en kragtige wiskundige hulpmiddel vir die oplossing van baie gevorderde probleme van ingenieurswese en toegepaste wetenskappe. Die Sumudu-transformasie is toegepas om differensiaalvergelykings op te los. Hierdie vergelykings is gemoeid met 'n dempende meganiese kragstelsel en 'n induktiewe kapasitiewe elektriese stroombaan.

SLEUTELWOORD: Differensiaalvergelyking, Sumudu Transform, Inverse Sumudu Transform, Kirchhoff se wet.

bottom of page