top of page

Effek van skoolomgewing op die akademiese prestasie van studente

Dr Abhishek Srivastava*; Dr. Vijay Laxmi Jaiswal**,

  *Medeprofessor, Fakulteit Opvoedkunde,

Maharishi Universiteit van Bestuur en Tegnologie, Mangala Bilaspur CG Indië,

**Assistent Professor, Departement van Onderwys, Jain College, Gwalior MP Indië

Ooreenstemmende skrywer: drabhishek.abr@gmail.com

DOI: 10.52984/ijomrc2114

Opsomming:

In die huidige navorsingstuk is die effek van die skoolomgewing op akademiese prestasie bestudeer. Uit die studie is gevind dat die invloed van die skoolomgewing die prestasiemotivering en akademiese angs van die studente direk beïnvloed. Die studie het die uitwerking van verskeie tipes omgewings op studente ondersoek.

  Dit onthul ook 'n paar feite wat spesiale aandag aan die skoolomgewing en die aanleg, houdings van die studente betref. Verder ondersoek die studie of hoë fasiliteite vereis word vir die akademiese prestasie van die studente. Die spesifieke rol van motivering, aspirasie, vlak, aandag van ouers, geestesgesondheid, skoolomgewing van stedelike en landelike skole, die medium van onderrig en geslag, ens.

Sleutelwoorde: motivering, prestasie, omgewing, angs, skool.

bottom of page